• ketjun voitelujärjestelmä
 • ketjun voitelujärjestelmä kiinteä
 • ketjun voitelujärjestelmä
 • ketjun voitelujärjestelmä kiinteä

Miksi ketju tarvitsee voitelua?

Ketjun kunnollinen voitelu on tarpeen, jotta se toimisi hyvin ja kestäisi pitkään.

Ketjuvoitelun merkitys

 • Vähentää kitkaa vain vähemmällä lenkillä, LP-holkeilla ja rullilla.
 • Estää ketjun korroosion, joten se ei ruostu pois.
 • Ketjun voitelu pitää sen viileänä absorboimalla käytön aikana syntyvää lämpöä.
 • Se huuhtelee pois käytännössä kaiken, mikä juuttuu sen telojen tai lenkkien väliin.
 • Lisää ketjukäytön käyttöikää ja tehokkuutta.

Ketjuvoitelun toimintaperiaate

ketjun voitelujärjestelmän luonnos

Kuten kaaviosta näkyy, kuljetinketjun voitelujärjestelmä koostuu öljysäiliöstä (palloventtiilillä ja öljynsuodattimella), solenoidipumpusta, ohjelmoitavasta ohjaimesta, putkistotarvikkeista ja induktiivisesta kytkimestä. Kun kuljetin on toiminnassa, asetetulla aikavälillä tai kun ohjain on voitelutilassa, induktiivinen kytkin havaitsee ja antaa ohjaimelle signaalin lähettää pulssi solenoidipumppuun. Tämä pulssi käyttää solenoidipumppua ruiskuttamaan tietyn määrän voiteluainetta ketjun lenkkeihin varmistaen, että kuljetinketju on voideltu. Yhden tai useamman kuljetinjakson jälkeen koko ketju saa riittävän voitelun.

Kaksilevyisessä ketjussa jokainen ketju vaatii voitelun kahdesta kohdasta, yhteensä neljästä kohdasta. Tämä järjestelmä vaatii yhden solenoidipumpun.

Järjestelmä on varustettu öljytason kytkimellä. Kun öljytaso on liian alhainen, kytkin antaa ohjaimelle signaalin, jolloin punainen merkkivalo syttyy ja solenoidipumppu lopettaa öljyn annostelun. Kun öljyä on lisätty, järjestelmä nollautuu automaattisesti ja punainen merkkivalo sammuu.

Lue lisää

Tekniset tiedot

Jännite 220V
Järjestelmän paine 50 bar
teho 440W
Voiteluaine öljy cst 20-100
Pumpun työtaajuus 60 jaksoa/min
Suihkutusajat per jakso 1-9999 kertaa
Voitelujakso 1-99 sykli
Pysäytä sykli 0-9999 sykli

KETJUN VOITELU

osia per ketjun voitelujärjestelmä
Osat per järjestelmä

 • Sähkömagneettinen pumppu: 1 sarja
 • 8 litran terässäiliö: 1 kpl
 • Ohjain: 1kpl
 • 4mm putki ja suihkusuutin jne: 1 sarja
 • Anturi: 1 kpl.
KETJUN VOITELU

KESKIVOITELUJÄRJESTELMÄ

With the help of an automatic lubrication system, chains are protected and their lifespan is significantly increased. A reduction in chain wear improves accuracy and performance. With our unmatched precision lubricant delivery, production uptime and output are increased because over-lubrication is prevented.The accuracy of our systems ensures only the required amount of lubricant is used, which reduces waste creating an environmentally friendly application. With no sophisticated controls required, our systems are fully stand-alone with an on-board timer, or can tie into your existing controls.

KETJUN VOITELU

HAKEMUS

Vedä linjaketju
Rullaketju 25-240
Tuplapiikki
Kuljetinketju
Pieni nousukuljetinketju
Suuri nousukuljetinketju
Vaihteistoketju

Ketjun voitelujärjestelmän ominaisuus

1. Maximize Chain Service Life: Proper lubrication ensures that chains have a longer lifespan by reducing wear and tear on the components. This leads to fewer chain replacements and increased equipment reliability.

2. Minimoi riittämättömästä voitelusta johtuvat seisokit: Voitelemalla ketjut säännöllisesti minimoidaan riittämättömästä voitelusta johtuvien odottamattomien vikojen ja seisokkien riski. Tämä auttaa ylläpitämään sujuvaa toimintaa ja tuottavuutta.

3. Optimoi voiteluaineen kulutus: Tehokas voitelu mahdollistaa voiteluaineen optimaalisen käytön, mikä vähentää hukkaa ja liiallisesta voiteluaineen käytöstä aiheutuvia kustannuksia.

4. Lisää työntekijöiden turvallisuutta: Hyvin voidut ketjut vähentävät äkillisten ketjuvikojen ja onnettomuuksien mahdollisuutta, mikä parantaa työntekijöiden turvallisuutta ketjukäyttöisten koneiden läheisyydessä.

5. Reduce Labor Time Compared to Manual Lubrication: Utilizing automated lubrication systems can significantly reduce the time and effort required for manual chain lubrication. This frees up valuable labor resources for other important tasks.

6. Vähennä energiankulutusta: Oikea voitelu vähentää kitkaa ketjuissa, mikä parantaa energiatehokkuutta. Tämä auttaa minimoimaan energiankulutuksen ja edistämään kokonaiskustannussäästöjä.

7. Vähennä tuotteen saastumisriskiä: Ketjun voitelu estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn tai syövyttäviä aineita, kerääntymisen ketjun pinnoille. Tämä vähentää tuotteen saastumisriskiä ja varmistaa valmiiden tuotteiden eheyden.

Voiteluketjut tarjoavat useita etuja, mukaan lukien ketjun käyttöiän maksimoiminen, seisokkien minimoiminen, voiteluaineen käytön optimointi, työntekijöiden turvallisuuden parantaminen, työajan lyhentäminen, energiankulutuksen vähentäminen ja tuotteen saastumisriskin vähentäminen. Nämä edut parantavat viime kädessä laitteiden suorituskykyä, kustannussäästöjä ja yleistä toiminnan tehokkuutta.

Tämä tuote pidentää merkittävästi ketjun käyttöikää ja vähentää ketjun kulumista. Parempi tarkkuus, vähemmän virheitä toiminnassa. Vähentynyt kuluminen parantaa hammaspyörän hampaiden kosketusta paremmalla voitelulla. Täysin itsenäinen järjestelmä tai liitetään olemassa oleviin ohjaimiin. Ympäristöystävällinen, ei raskasöljyjä, joita tarvitsee hävittää. Valinnaiset kotelot saatavilla CIP-olosuhteisiin. Lisääntynyt tuotanto, vähemmän seisokkeja ja jätettä. Tarkka toimitus vähentää laakerien likaantumista, jäähdyttää voideltuja osia pidentää käyttöikää ja tarjoaa vertaansa vailla olevan voiteluaineen toimitustarkkuuden.

Ketjuvoitelu on erittäin tärkeää erilaisissa teollisissa sovelluksissa kuljettimien sujuvan ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi. Tässä on joitain konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka ketjuvoitelua käytetään eri teollisuudenaloilla:

1. Ruoka- ja juomauunit ja prosessit: Ketjuvoitelu on välttämätöntä elintarvikejalostuksessa käytettäville kuljetinjärjestelmille. Se auttaa ylläpitämään ketjujen sujuvaa liikettä, kun ne kuljettavat elintarvikkeita eri vaiheissa, kuten kypsennyksen, paistamisen, jäähdytyksen ja pakkaamisen, varmistaen hygieenisen ja tehokkaan toiminnan.

2. Yleiset teollisuuden maalausuunit: Teollisissa maalausprosesseissa ketjujen voitelu on välttämätöntä, jotta estetään kitka ja kuluminen kuljetinketjuissa, jotka siirtävät esineitä kuivaus- tai kovetusuunien läpi. Tämä varmistaa sujuvan toiminnan ja minimoi ketjuhäiriöistä johtuvia seisokkeja.

3. Auton korin esikäsittelyn maalausprosessin kuljettimet: Autoteollisuuden kuljetinjärjestelmät käyvät läpi esikäsittelyprosesseja, kuten puhdistusta, pohjamaalausta ja maalausta. Oikea ketjuvoitelu on elintärkeää näissä kuljettimissa, jotta auton korit liikkuvat sujuvasti ja luotettavasti koko maalausprosessin ajan.

4. Yläkuljettimet: Ketjun voitelu on ratkaisevan tärkeää eri teollisuudenaloilla, kuten varastoissa, tuotantolaitoksissa ja jakelukeskuksissa, käytettäville yläkuljettimille. Oikea voitelu vähentää kitkaa, parantaa tehokkuutta ja pidentää ketjujen käyttöikää varmistaen luotettavan ja turvallisen materiaalin kuljetuksen.

5. Lattiakuljettimet: Lattiakuljettimet, joita käytetään laajasti eri toimialoilla, vaativat asianmukaista ketjun voitelua kitkan ja kulumisen minimoimiseksi. Oikea voitelu varmistaa materiaalien sujuvan ja tehokkaan liikkumisen kuljettimella, mikä vähentää energiankulutusta ja ehkäisee ketjun toimintahäiriöistä johtuvia seisokkeja.

6. Teräskelakuljettimet: Metallinkäsittelylaitoksissa käytettävät teräskelakuljettimet vaativat ketjun voitelun kitkan minimoimiseksi ja korroosiolta suojaamiseksi. Oikea voitelu auttaa säilyttämään näiden kuljettimien eheyden ja sujuvan toiminnan varmistaen raskaiden teräskelojen turvallisen ja tehokkaan käsittelyn.

7. Mineraalivillaprosessit: Ketjun voitelu on välttämätöntä mineraalivillan tuotannossa käytettävissä kuljettimissa. Se estää ketjun kulumista, vähentää kitkaa ja pidentää ketjun käyttöikää mahdollistaen raaka-aineiden tasaisen liikkumisen valmistusprosessin eri vaiheissa.

8. Liukuportaat: Liukuportaiden ketjun säännöllinen voitelu on tarpeen sujuvan liikkeen varmistamiseksi ja ketjun osien kulumisen minimoimiseksi. Oikea voitelu edistää näiden kuljetusjärjestelmien turvallisuutta ja luotettavuutta julkisissa tiloissa ja liikennekeskuksissa.

9. Matkatavarakuljettimet: Lentokentillä ja hotelleissa matkatavaroiden kuljetukseen käytettävät kuljetinjärjestelmät ovat riippuvaisia ​​ketjujen asianmukaisesta voitelusta. Voiteluketjut helpottavat matkatavaroiden sujuvaa ja tehokasta liikkumista, vähentävät ruuhkautumisriskiä ja varmistavat saumattoman kokemuksen matkustajille.

10. Kuljettimien lajittelu: Oikea ketjun voitelu on ratkaisevan tärkeää logistiikka- ja jakelukeskuksissa käytettävien kuljettimien lajittelussa. Voiteluketjut mahdollistavat pakkausten tai lähetysten sujuvan ja tarkan liikkeen, mikä parantaa lajitteluprosessin tehokkuutta ja tarkkuutta.

11. Rakennusmateriaalien prosessikuljettimet: Ketjun voitelu on välttämätöntä rakennusmateriaaliprosesseissa käytettävissä kuljettimissa. Se vähentää kitkaa, minimoi ketjujen kulumista ja varmistaa materiaalien, kuten kiviainesten, hiekan, sementin ja tiilien sujuvan liikkeen, mikä parantaa yleistä toimintatehokkuutta.

12. Paperirullakuljettimet: Ketjun voitelu on elintärkeää paperirullakuljettimissa kitkan aiheuttamien vaurioiden estämiseksi, kulumisen vähentämiseksi ja suurten paperirullien sujuvan kuljetuksen varmistamiseksi valmistus- ja tulostusprosessien eri vaiheissa.

13. Puunjalostusprosessin kuljettimet: Puunjalostusprosesseissa käytettävissä kuljettimissa on asianmukainen ketjuvoitelu. Se minimoi ketjun kulumisen, vähentää kitkaa ja varmistaa hirsien, puutavaran tai puutuotteiden tehokkaan liikkeen käsittelyn eri vaiheissa

Chain drives and conveyors are some of the most vital components of industrial machinery. Proper lubrication is essential to their smooth functioning and longevity. To ensure optimal performance, there are a few best practices that should be followed when it comes to chain lubrication. First, it’s important to properly clean the area where the chain will go before applying any lubricant; this helps improve adhesion and allows for better coverage. Second, use only high-quality products designed specifically for chains—these can often resist higher temperatures than generic oils or greases. Third, make sure you apply enough lubricant so as not to starve any part of the system—this helps avoid overheating due to insufficient oiling points or surfaces being under-lubricated from inadequate distribution of product throughout the system. Finally, always refer to your manufacturer’s recommendations about frequency of application and type (grease/oil) in order to maximize efficiency and minimize wear on parts over time. By following these best practices for chain lubrication, you can help maintain peak productivity with minimal downtime due to equipment failure or maintenance issues caused by improper care.

VOITELUJÄRJESTELMÄ (2)

 • ÖLJY-SUMUVOITELU

  the Isohitech oil mist system is a cost-effective lubricator designed for air-oil systems. It features a 3-liter reservoir, pressure gauge, and oil inlet filter. The pumping unit and integrated air-oil injection system are included, allowing for flexible selection of oil injectors and delivery rates.

 • ketjun voitelukaavio

  Jokaisella teollisella kuljetinketjulla on omat ainutlaatuiset spesifikaationsa, mukaan lukien sen suunnittelu, suunniteltu käyttöalue ja käyttöolosuhteet. Isohitec Lubricationin tiimeillä on kattava tietämys näistä erityisistä sovellusalueista, ja sitä tukee heidän laaja, usean vuoden kokemus.

ketjun voitelujärjestelmän videokansi
Mitä on ketjun voitelu?

Ketjuvoitelu tarkoittaa prosessia, jossa teollisuusketjuihin levitetään voiteluaineita, kuten öljyjä tai rasvoja kitkan, kulumisen ja korroosion vähentämiseksi. Teollisuusketjuja, kuten kuljetinketjuja tai käyttöketjuja, käytetään yleisesti erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien valmistus, maatalous ja kuljetus.

Oikea ketjun voitelu auttaa ylläpitämään ketjun suorituskykyä ja kestävyyttä luomalla suojakalvon, joka vähentää kitkaa ketjun liikkuvien osien välillä. Tämä voiteluainekalvo estää metallien välisen kosketuksen, mikä voi johtaa liialliseen kulumiseen, lämmön muodostumiseen ja mahdolliseen ketjun rikkoutumiseen.

Säännöllinen ketjun voitelu auttaa myös poistamaan epäpuhtauksia, kuten likaa, pölyä ja kosteutta, jotka voivat kerääntyä ketjuun. Pitämällä ketju puhtaana ja hyvin voideltuna, sen käyttöikää voidaan pidentää, mikä vähentää säännöllisen huollon ja vaihdon tarvetta.

Erityyppiset ketjut ja käyttöolosuhteet voivat vaatia erityisiä voitelumenetelmiä ja -tuotteita. Sellaiset tekijät kuin ketjun nopeus, kuormitus, lämpötila ja ympäristö vaikuttavat sopivan voitelutekniikan ja voiteluaineen valinnan määrittämiseen.

Kaiken kaikkiaan oikea ketjun voitelu on ratkaisevan tärkeää ketjun optimaalisen suorituskyvyn takaamiseksi, seisokkien minimoimiseksi ja toiminnan maksimoimiseksi. koneiden tehokkuus ja luotettavuus ja laitteet, jotka ovat riippuvaisia ​​näistä ketjuista.

Mitä voiteluainetta ketjuissa käytetään?

Ketjujen voiteluun voidaan käyttää useita erityyppisiä voiteluaineita, riippuen erityisestä sovelluksesta ja käyttöolosuhteista. Tässä on joitain yleisiä ketjuissa käytettyjä voiteluaineita:

1. Ketjuöljyt: Ketju öljyt on suunniteltu erityisesti voitelukäyttöön teollisuusketjut. Ne ovat usein korkeaviskoosisia öljyt, jotka tarjoavat erinomaisen voitelun ja suoja kulumiselta, korroosiolta ja äärimmäisiltä paineilta. Ketjuöljyjä voi olla eri formulaatioina, mukaan lukien mineraalipohjaiset, synteettiset tai puolisynteettiset öljyt.

2. Rasvat: Rasvat ovat puolikiinteitä perusöljystä koostuvat voiteluaineet ja sakeutusaine, tavallisesti saippua. Rasvat tarjoavat hyvät tartunta- ja retentio-ominaisuudet, joten ne sopivat sovelluksiin, jotka vaativat pidempään kestävää voiteluainetta. Jotkut rasvat on suunniteltu erityisesti ketjujen voiteluun, mikä antaa erinomaisen suojan kulumiselta ja vähentää kitkaa.

3. Kuivavoiteluaineet: Kuivavoiteluaineita, kuten grafiittia tai molybdeenidisulfidia, käytetään tilanteissa, joissa nestemäisten voiteluaineiden käyttö on epäkäytännöllistä tai ei-toivottua. Kuiva voiteluaineet muodostavat kiinteän kalvon, joka auttaa vähentämään kitkaa ketjun osien välillä. Niitä käytetään usein jauheena tai aerosolimuodossa.

- voiteluaineen valinta riippuu useista tekijöistä, kuten ketjun tyypistä, nopeudesta, kuormasta, lämpötilasta ja ympäristöolosuhteista. On tärkeää neuvotella voiteluaineiden valmistajien tai alan asiantuntijoiden kanssa sopivimman voiteluaineen määrittämiseksi tiettyihin ketjusovelluksiin. Säännöllinen huolto ja oikeat voitelukäytännöt, mukaan lukien oikean määrän voiteluaine levittäminen suositelluin väliajoin, ovat olennaisia ​​ketjun optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden kannalta.

Tarvitsevatko ketjut voitelua?

1. Kitkan vähentäminen: Ketjut toimivat suurilla kuormituksilla ja nopeuksilla, mikä johtaa kitkaan niiden liikkuvien osien välillä. Voitelu muodostaa suojakalvon näiden osien väliin, mikä vähentää kitkaa ja minimoi kulumista. Vähentämällä kitkaa voitelu auttaa estämään ketjun ennenaikaisen katkeamisen ja pidentää sen käyttöikää.

2. Kulumissuojaus: Oikea voitelu muodostaa esteen, joka suojaa ketjun osia liialliselta kulumiselta ja korroosiolta. Tämä on erityisen tärkeää ankarissa tai vaativissa ympäristöissä, joissa ketjut ovat alttiina epäpuhtauksille, kosteudelle tai korkeille lämpötiloille.

3. Melun ja tärinän vaimennus: Kunnollisen voitelun puute voi johtaa melun ja tärinän lisääntymiseen lisääntyneen kitkan ja kulumisen vuoksi. Voitelu auttaa minimoimaan nämä ongelmat, mikä johtaa tasaisempaan ja hiljaisempaan ketjun toimintaan.

4. Energiatehokkuus: Hyvin voideltujen ketjujen vastus on pienempi ja ne vaativat vähemmän energiaa toimiakseen, mikä parantaa koneiden ja laitteiden yleistä energiatehokkuutta. Tämä voi edistää kustannussäästöjä ja vähentää ympäristövaikutuksia.

5. Kunnossapito ja kustannussäästöt: Säännöllinen ketjun voitelu auttaa estämään kalliita korjauksia, vähentämään seisokkeja ja pidentää ketjujen käyttöikää. Oikea voitelu vähentää toistuvien vaihtojen tarvetta ja minimoi huoltotarvetta, mikä säästää lopulta aikaa ja rahaa.

On tärkeää noudattaa valmistajan suosituksia ja alan parhaita käytäntöjä ketjujen voitelussa. Sellaiset tekijät kuin ketjutyyppi, käyttöolosuhteet ja voiteluaineen valinta tulee ottaa huomioon tehokkaan voitelun ja ketjun optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Miksi ketjuöljy on tärkeä?

Ketjuvoiteluaine on tärkeä useista syistä:

1. Kitkan vähentäminen: Ketjut toimivat suurilla kuormituksilla ja nopeuksilla, mikä johtaa kitkaan niiden liikkuvien osien välillä. Ketjuvoiteluaine muodostaa suojakalvon näiden osien väliin, mikä vähentää kitkaa ja minimoi kulumista. Kitkaa vähentämällä ketjuvoiteluaine auttaa ehkäisemään ketjun ennenaikaista rikkoutumista ja pidentää ketjun käyttöikää.

2. Kulumissuojaus: Oikea voitelu ketjuvoiteluaineella muodostaa esteen, joka suojaa ketjun osia liialliselta kulumiselta. Tämä on erityisen tärkeää ankarissa ympäristöissä, joissa ketjut ovat alttiina epäpuhtauksille, kosteudelle tai korkeille lämpötiloille. Ketjuvoiteluöljy auttaa minimoimaan kulumista ja korroosiota varmistaen ketjun pitkäikäisyyden.

3. Melun ja tärinän vaimennus: Riittämätön voitelu voi lisätä melua ja tärinää lisääntyneen kitkan ja kulumisen vuoksi. Ketjuvoiteluöljy auttaa minimoimaan nämä ongelmat, mikä johtaa pehmeämpään ja hiljaisempaan ketjun toimintaan. Tämä parantaa kuljettajien mukavuutta ja vähentää ketjun liiallisen rasituksen tai jännityksen aiheuttamien mekaanisten ongelmien mahdollisuutta.

4. Energiatehokkuus: Hyvin voideltujen ketjujen vastus on pienempi ja ne vaativat vähemmän energiaa toimiakseen. Tämä parantaa koneiden ja laitteiden yleistä energiatehokkuutta, mikä edistää kustannussäästöjä ja vähentää ympäristövaikutuksia.

5. Kunnossapito ja kustannussäästöt: Säännöllinen ketjun voitelu auttaa estämään kalliita korjauksia, vähentämään seisokkeja ja pidentää ketjujen käyttöikää. Oikea voitelu vähentää toistuvien vaihtojen tarvetta ja minimoi huoltotarvetta, mikä säästää lopulta aikaa ja rahaa.

Ketjuvoiteluaine on ratkaisevan tärkeä kitkan vähentämiseksi, kulumiselta ja korroosiolta suojaamiseksi, suorituskyvyn parantamiseksi ja ketjujen käyttöiän pidentämiseksi. Se varmistaa sujuvan ja tehokkaan toiminnan, alentaa ylläpitokustannuksia ja maksimoi ketjuihin tukeutuvien koneiden ja laitteiden luotettavuuden.

Miten voitelet teollisuusketjun?

1. Valitse oikea voiteluaine: Valitse voiteluaine, joka on erityisesti suunniteltu ketjusovelluksiin. Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin ketjutyyppi, käyttöolosuhteet (kuten lämpötila ja kuormitus) ja voiteluaineiden yhteensopivuus. Tutustu valmistajan suosituksiin tai kysy tarvittaessa neuvoja voiteluaineasiantuntijoilta.

2. Levitä voiteluainetta: Kun ketju on puhdas ja kuiva, levitä voiteluainetta tasaisesti ketjun pituudelle. Käytä ketjun tyyppiin ja käyttötarkoitukseen sopivaa voitelumenetelmää. Yleisiä menetelmiä ovat sivellinapplikaattorit, ruiskujärjestelmät tai upotustekniikat.

3. Salli tunkeutuminen: Voiteluaineen levittämisen jälkeen anna sen tunkeutua ketjun osien väliin. Tämä varmistaa oikean voitelun koko ketjussa ja parantaa sen tehokkuutta.

4. Noudata säännöllistä voiteluaikataulua: Laadi voiteluaikataulu käyttöolosuhteiden ja valmistajan suositusten perusteella. Tarkista ketju säännöllisesti kulumisen, liiallisen voiteluaineen kertymisen tai riittämättömän voitelun varalta, ja lisää voiteluainetta tarvittaessa.

On tärkeää huomata, että voiteluprosessi voi vaihdella teollisuusketjun tyypin, käyttökohteen vaatimusten ja ympäristötekijöiden mukaan. Noudata aina valmistajan ohjeita ja noudata parhaita käytäntöjä ketjun optimaalista voitelua varten.

Onko öljy vai rasva parempi ketjun voiteluun?

Ketjujen voiteluun tulee sekä öljy- että rasva on hyvät ja huonot puolensa.

Öljy on yleinen valinta ketjujen voiteluun, koska se tunkeutuu ketjulenkkien ja rullien välisiin ahtaisiin tiloihin. Se tarjoaa hyvän alkuvoitelun ja pääsee helpommin ketjun sisäosiin. Lisäksi öljyllä on taipumus luoda vähemmän kitkaa ja vastusta, mikä voi auttaa parantamaan ketjun yleistä tehokkuutta.

Toisaalta rasva on paksumpaa ja tahmeampaa kuin öljy. Se muodostaa suojakerroksen, joka kiinnittyy hyvin ketjun pintaan ja tarjoaa pitkäkestoisen voitelun. Rasva pysyy paikoillaan ja vastustaa veden huuhtoa paremmin kuin öljy, joten se sopii paremmin sovelluksiin, joissa ketju voi altistua kosteudelle tai pölylle.

Valinta öljyn ja rasvan välillä riippuu viime kädessä sovelluksesi erityistarpeista. Jos tarvitset toistuvaa levitystä tai haluat maksimaalisen tunkeutumisen ja alhaisen vastuksen, öljy voi olla parempi vaihtoehto. Jos kuitenkin haluat pidempään kestävän suojan ja paremman ulkoisten elementtien kestävyyden, rasva voi olla sopivampi. On syytä huomata, että jotkut Markkinoilla olevat voiteluaineet on suunniteltu erityisesti ketjusovelluksiin ja tarjoavat öljyseoksen ja rasvan ominaisuudet.

Riippumatta valitsemastasi voiteluaineesta, säännöllinen huolto ja oikea käyttötekniikka ovat ratkaisevia ketjun optimaalisen suorituskyvyn ja pitkäikäisyyden kannalta.

Mistä tiedän, tarvitseeko ketjuni voitelua?

On olemassa muutamia merkkejä, jotka osoittavat, että ketjusi saattaa tarvita voitelua:

1. Melu: Jos ketjusi alkaa kuulua vinkuvaa tai hikoilevaa ääntä, se voi olla merkki riittämättömästä voitelusta. Metalliosien välinen kitka voi aiheuttaa näitä ääniä, jotka osoittavat, että on aika levittää voiteluainetta.

2. Kuluminen: Tarkista, ettei ketjussa ole kulumisen merkkejä, kuten ruostetta, värimuutoksia tai näkyviä vaurioita. Kuiva tai voitelematon ketju on alttiimpi korroosiolle ja nopeutuneelle kulumiselle, joten jos huomaat jonkin näistä merkeistä, se on hyvä merkki voitelun tarpeesta.

3. Jäykkyys: Ketju, joka tuntuu jäykältä tai ei liiku tasaisesti, tarvitsee todennäköisesti voitelua. Voiteluaine ei ainoastaan ​​vähennä kitkaa, vaan myös auttaa ketjua liikkumaan vapaasti.

4. Silmämääräinen tarkastus: Tarkastele ketjua tarkasti ja tarkasta rullat, lenkit ja tapit. Jos näet voitelun puutteen tai kuivuuden, se on selvä merkki siitä, että ketju on voideltava.

Ketjun voitelutiheys riippuu useista tekijöistä, kuten käytöstä, ympäristöolosuhteista ja käytetyn voiteluaineen tyypistä. Yleensä on kuitenkin suositeltavaa voidella ketju 200–300 mailin välein tai kun siinä on merkkejä voitelun tarpeesta.

Muista puhdistaa ketju ennen uuden voiteluaineen levittämistä lian, roskien tai vanhan voiteluaineen jäämien poistamiseksi. Tämä varmistaa tuoreen voiteluaineen paremman tarttuvuuden ja tehokkuuden.

Lähetä kyselysi jo tänään
Nopea lainaus
Päivitä evästeasetukset
Siirry alkuun